Apollonia Archeological Park & Ardenica Monastery from Berat - Into Albania Events
Loading Events

Berat, Albania

September 10, 2019 @ 8:00 am - August 31, 2020 @ 5:00 pm

Apollonia Archeological Park & Ardenica Monastery from Berat

Buy Tickets

ENGLISH

The Archaeological Park of Apollonia, a Greek colony with a strong Illyrian component, is a magical place. Its special atmosphere is created by a combination of the unique monuments, archaeology and landscape, difficult to find anywhere in Mediterranean. The ancient city of Apollonia is one of the best known and important classical cities in the country. The site is an important destination for cultural tourism, a gastronomic and landscape attaction, and should be considered a potential resource to enhance the local economy.

This is a full day trip in this archaeological park and in the afternoon another visit in the monastery of Ardenica is included. The Monastery of Ardenica is located close to the village of Kolonja. It is a Byzantine structure occupying a surface area of about 2,500 m². This monument consists of the Saint Mary Church, the Saint Triad chapel, the konake, the oil mill, the oven and the stall. In the center is situated the Church of St. Mary, partly built with pumice stones brought from Apollonia.

Prices include:

  • Private transportation.
  • Accompanying guide.
  • Entrance fees to the park,museum and monastery.

SHQIP

Parku Arkeologjik i Apolonisë, një koloni Greke me një komponent të fortë ilir, është një vend magjik. Atmosfera e saj e veçantë është krijuar nga një ndërthurje e monumenteve unike, arkeologjisë dhe peizazhit, e vështirë për tu gjetur kudo në Mesdhe. Qyteti antik i Apolonisë është një nga qytetet më të njohura dhe të rëndësishme klasike në vend. Zona është një destinacion i rëndësishëm për turizmin kulturor, një tërheqje gastronomike dhe peizazhi dhe duhet të konsiderohet një burim i mundshëm për të përmirësuar ekonominë lokale.


Ky është një udhëtim ditor në këtë park arkeologjik dhe pasdite përfshihet edhe një vizitë në manastirin e Ardenicës. Manastiri i Ardenices ndodhet afër fshatit Kolonja. Eshhtë një strukturë bizantine që zë një sipërfaqe prej rreth 2.500 m². Ky monument përbëhet nga Kisha e Shën Mërisë, kapela e Shen Triadës, konake, mulli i vajit, furra dhe stalla. Në qendër është vendosur Kisha e Shën Mërisë, e ndërtuar pjesërisht me gurë shtufi të sjellë nga Apolonia.

Çmimet përfshijnë:

  • Transportin privat.
  • Guidën shoqëruese.
  • Tarifat e hyrjes në park, muze dhe manastir.

 

Disclaimer

IntoAlbania does not operate or own any tours; IntoAlbania do not own any of the third-party providers (tour providers) nor are we under the economic control of any of these third-party providers in our platform. 

Venue

Berat, Albania + Google Map

Notification

Please on the checkout, define your desired Tour Dates.

Developed by Frakton & Designed by project.graphics