Loading Events

Permet

June 13, 2019 @ 8:00 am - December 31, 2019 @ 5:00 pm

Bike Tour Këlcyrë, Topojan, Zhepovë, Sukë, Këlcyrë

 • Tours

Buy Tickets

ENGLISH

The District of Përmet offers marvelous natural beauties that remain unspoiled and among these is the area of Dëshnica. The route offers splendid views of the valley and the possibility of visiting characteristic villages rich in history and culture. The biking develops on a path that crosses pastures, springs and wooded areas in close contact with nature.

The excursion is suitable for all people who love unspoiled nature, the countryside and mountain biking.

Scheda tecnica

Name: Bike Tour Këlcyrë, Topojan, Zhepovë, Sukë, Këlcyrë

Type: excursion with 4×4 vehicle and mountain bikes, accompanied by a certified guide (guides speak Albanian, English, Italian, German, Greek, Romanian)

Difficulty level: medium

Price: 50 euros / person

Price includes: excursion with 4×4 vehicle and mountain bikes, certified guide, photo and video and packed lunch

Price does not include: transport to the meeting point

Period: throughout the year (except in cases of force majeure)

Duration: 8 hours

Age: 18 years

Meeting point: in Përmet according to customer needs

Package:

 • meeting point in Përmet;
 • preparation of transport means and equipment;
 • departure to Këlcyrë;
 • arrival in Këlcyrë square and beginning of biking;
 • stops along the way;
 • packed lunch;
 • return to Këlcyrë;
 • return to Përmet.

Useful information

Difficulty level: medium

Experience: previous experience is required

Instruction for participants: participants should be in good health. The excursion is made with mountain bikes. People suffering from allergies or other problems associated with outdoor excursions should notify the organizers before departure. The path, equipment and guide guarantee a comfortable and safe excursion.

What you need to have:

 • sportswear;
 • sneakers;
 • water bottle;
 • wind jacket;
 • sunscreen (optional);
 • sunglasses and hat (optional);

 We will provide you:

 • mountain bike;
 • helmet;
 • certified guide;
 • packed lunch;
 • first aid kit;
 • extra material on request.

Bike Tour “Këlcyrë, Topojan, Zhepovë, Sukë, Këlcyrë” Package*

Package Description Duration
Biking

(1 day)

 • Meeting point in Përmet
 • Preparation of necessary menas and equipment
 • Departure to Këlcyrë with 4×4 off-road vehicle
 • Arrival at the starting point in Këlcyrë square
 • Biking 8 hours (32 km) – Këlcyrë, Bedyqas, Tolar, Topojan, Zhepovë, Sukë, Këlcyrë
 • Packed lunch
 • Return to Përmet by 4×4 vehicle
8 hours

 

** Minimum 4 people


SHQIP

Rrethi i Përmetit ofron bukuri të mrekullueshme natyrore që mbeten akoma të paprekura dhe në mesin e tyre është edhe zona e Dëshnicës. Rruga ofron pamje të mrekullueshme të luginës së Vjosës dhe mundësinë për të vizituar fshatrat karakteristike të pasura me histori dhe kulturë. Touri me biçikleta malore zhvillohet në një shteg që kalon permes kullotave, burimeve dhe zonave të pyllëzuara në kontakt të ngushtë me natyrën.

Ekskursioni është i përshtatshëm për të gjithë njerëzit që e duan natyrën e paprekur, ruralitetin dhe pedalimin me biçikleta malore.

Skeda teknike

Emri: Touri me biçikleta malore Këlcyrë, Topojan, Zhepovë, Sukë, Këlcyrë

Lloji: ekskursion me makina 4×4 dhe biçikleta malore, i shoqëruar me guidë të çertifikuar (guidat flasin gjuhët shqip, anglisht, italisht, gjermanisht, greqisht, rumanisht)

Niveli i vështirësisë: mesatar

Çmimi: 50 euro/personi

Çmimi përfshin: ekskursion me makina 4×4 dhe biçikleta malore, guida e çertifikuar, foto e video, dreka me vete

Çmimi nuk përfshin: transportin deri në pikën e takimit

Periudha: përgjatë gjithë vitit (me përjashtim të rasteve të forcave madhore)

Kohëzgjatja: 8 orë

Mosha: 18 vjeç

Pika e takimit: në qytetin e Përmetit sipas nevojave të klientit

Paketa:

 • pika e takimit në Përmet;
 • përgatitja e mjeteve dhe pajisjeve të nevojshme;
 • nisja drejt Këlcyrës;
 • mbërritja në sheshin kryesor në Këlcyrë dhe fillimi i ekskursionit me biçikleta;
 • ndalesa gjatë rrugës
 • dreka me vete;
 • kthimi në Këlcyrë;
 • kthimi në Pë

Informacione të dobishme

Niveli i vështirësisë: mesatar

Eksperienca: eksperiencë e mëparshme.

Udhëzime për pjesmarrësit: pjesmarrësit duhet të kenë një gjendje të mirë shëndetësore. Udhëtimi kryhet me biçikleta malore. Personat me probleme alergjie apo probleme të tjera që lidhen me ekskursionin në natyrë duhet të vënë në dijeni organizatorët para nisjes së udhëtimit. Shtegu, pajisjet dhe guida garantojnë një aktivitet në kushte komode dhe të sigurt.

Çfarë duhet të kini me vete:

 • veshje sportive;
 • atlete sportive;
 • kontenitor uji;
 • xhup/bluzë kundra erës;
 • krem për mbrojtjen nga dielli (opsionale);
 • syze dielli dhe kapele (opsionale).

Ne do t ju sigurojmë:

 • biçikletë malore;
 • kaskë;
 • guida e çertifikuar;
 • dreka me vete;
 • kuti e ndihmës së shpejtë;
 • materiale shtesë sipas kërkesës.

Disclaimer

IntoAlbania does not operate or own any tours; IntoAlbania do not own any of the third-party providers (tour providers) nor are we under the economic control of any of these third-party providers in our platform. 

 

Venue

Lagjia “Bajame”, Rruga “Kongresi I Përmetit”, nr 31, sh 6, kati II,
Permet, 6401 Albania
+ Google Map

Notification

Please on the checkout, define your desired Tour Dates.

Developed by Frakton & Designed by project.graphics