Loading Events

Istituto Italiano di Cultura a Tirana

December 4 @ 6:30 pm - 9:00 pm

CineClub dell’IIC-Incontri in Biblioteca / Italiano contemporane

Questione di Karma di Edoardo Falcone
Regia: Edoardo Falcone
Con: Fabio De Luigi, Elio Germano, Daniela Virgilio, Valentina Cenni, Massimo De Lorenzo
Commedia – Italia, 2017, durata 90 min. Con i sottotitoli in inglese

Giacomo è il primogenito di una famiglia molto facoltosa. Quand’era bambino il padre ha commesso suicidio, lasciando un vuoto che il figlio ha cercato di colmare con studi approfonditi e un’attrazione verso l’esoterismo. Quando un guru gli comunica che il padre si è reincarnato in un certo Mario Pitagora, Giacomo, senza porsi troppe domande, va alla ricerca dell’uomo che dovrà dare un senso e una direzione alla sua vita. Ma Mario è tutto fuorché un padre modello: un imbroglione da quattro soldi pieno di debiti e alienato da moglie e figli.
//
Çështje Karme nga Edoardo Falcone
Regjia: Edoardo Falcone
Me: Fabio De Luigi, Elio Germano, Daniela Virgilio, Valentina Cenni, Massimo De Lorenzo
Komedi – Itali, 2017, kohëzgjatja 90 min. Me titra në anglisht

Giacomo është djali i madh i një familje shumë të pasur. Kur ishte fëmijë, babai i tij kreu vetëvrasje, duke lënë një boshllëk që djali i tij u përpoq ta mbushte me studime të thella dhe një tërheqje drejt ezoterizmit. Kur një guru i thotë se babai i tij është rimishëruar në një farë Mario Pitagora, Giacomo, pa bërë shumë pyetje, shkon në kërkim të njeriut që do t’i duhet t’i japë kuptim dhe drejtim jetës së tij. Por Mario është gjithçka, përveç se një baba model: një mashtrues i rëndomtë, plot me borxhe dhe i tjetërsuar nga gruaja dhe fëmijët e tij.

Venue

Pallati i Kulturës, Kati II, Sheshi Skënderbej Tirana - Albania
Tirana, Albania
+ Google Map

Notification

Please on the checkout, define your desired Tour Dates.

Developed by Frakton & Designed by project.graphics