Loading Events

Zeta Gallery

April 16 @ 9:00 am - April 17 @ 8:00 pm

Ekspozita AIRLAB fall 2018 @Zeta Gallery

[ scroll down for English version]

T.I.C.A dhe ZETA kanë kënaqësine t’ju ftojnë në ekspozitën:

Hipoteza dhe Interpretime

Me artistët:
Karl Wratschko dhe Lilith Kraxner

Ditën e enjte, 4 Prill 2019
ora 19:00.
E hapur deri në 17 Prill.

Ekspozita përmban një përzgjedhje të veprave të artistëve, të cilat u krijuan gjatë programit ”artist në residencë“, të Institutit T.I.C.A, në muajt shtator-tetor 2018, në Tiranë. Ekspozita trajton temat e historisë së ideve, migrimit dhe memories si dhe botës së brendëshme dhe asaj të jashtme.

Karl Wratschko punon si kurator, regjisor dhe artist. Në punën e tij kuratoriale, ai fokusohet në – Filmin Avantgarde, Filmin pa Zë dhe muzikën Experimentale. Ai punon si kurator në Festivalin “Il Cinema Ritrovato“ në Bolonjë që nga viti 2016. Filmat e tij janë: mare liberum | mare clausum (2019); Index (2018); I have seen the future (2017); Pale April (2016); Monte Nero (2014). Instalacionet: Ich bin viele Gesichter (2018); Informa (2016) (së bashku me Michael Bachhofer). Projektet aktuale artistike dhe kuratoriale janë: projekti i filmit Präsenz (bashkë me Aleksandra Kolodziejczyk); projekti i filmit Remade; ekspozita POP 1900-2000, në Universalmuseum Joanneum (së bashku me Maria Froihofer dhe David Reumüller) dhe Guggenheim në Floridsdorf (projekt artistik në hapësirën publike bashkë me God’s Entertainment).

Lilith Kraxner është artiste dhe regjisore, që jeton në Vjenë. Pasi ka ndjekur ‘Friedl Kubelka School’ për filmin indipendent, aktualisht është duke studiuar Video dhe Videoinstallation në Akademinë e Arteve të Bukura Vjenë. Ajo punon me film 16mm, në përpjekje për të kapur fytyra, për të kapur kohën, për të kujtuar momente të caktuara ose për të treguar histori të vogla.

Ekspozita mbështetet nga: Ambasada e Austrisë në Shqipëri, Land Steiermark – A9 Kultura, Europa, Außenbeziehungen, Fondacioni Kulturor Evropian dhe Kompania San Paolo.

||||

T.I.C.A and ZETA have the pleasure to invite you to:

Hypotheses and Interpretations

a show by:
Karl Wratschko and Lilith Kraxner

Opening: on Thursday, 4th of April 2019
@ 19:00.
It will stay open till 17th of April 2019.

The exhibition features a selection of the art works, which were created during or influenced by the ‘artist-in-residence programme’ in September and October 2018 in Tirana. The exhibition deals with topics like the history of ideas, migration and memory, inside and outside world.

Karl Wratschko works as a curator, filmmaker and artist. In his curatorial work he focuses on Silent- and Avantgarde Film and Experimental music. He works as curator at the Il Cinema Ritrovato Festival in Bologna since 2016. Film works: mare liberum | mare clausum (2019), Index (2018), I have seen the future (2017), Pale April (2016), Monte Nero (2014). Installation works: Ich bin viele Gesichter (2018), Informa (2016) (both together with Michael Bachhofer). Current artistic and curatorial projects: film project Präsenz (together with Aleksandra Kolodziejczyk), film project Remade, exhibition POP 1900-2000 at Universalmuseum Joanneum (together with Maria Froihofer and David Reumüller) and Guggenheim in Floridsdorf (art project in public space together with God’s Entertainment).

Lilith Kraxner is an artist and filmmaker, based in Vienna. After attending the ‘Friedl Kubelka School’ for independent film, she is currently studying Video and Videoinstallation at the Academy of Fine Arts Vienna. She works with 16mm film, in an attempt to capture faces, grasp time, remember certain moments or tell small stories.

The exhibition is supported by: Embassy of Austria in Albania, Land Steiermark – A9 Kultur, Europa, Außenbeziehungen, European Cultural Foundation and Compagnia di San Paolo

Venue

Rruga Abdyl Frasheri
Tirana, Albania
+ Google Map

Phone

Website

Developed by Frakton & Designed by project.graphics