Ekspozita "Një skedar apo ndoshta dy - Mënyrat e Fotografimit" @Muzeu Kombëtar i Fotografisë "Marubi" - Into Albania Events
Loading Events

Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”

February 23 @ 9:00 am - March 16 @ 5:00 pm

Ekspozita “Një skedar apo ndoshta dy – Mënyrat e Fotografimit” @Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”

Armin Linke
Një skedar apo ndoshta dy – Mënyrat e Fotografimit / A card or maybe two: Modalities of Photography
11.01 – 16.03.2020

Hapja e ekspozitës / Exhibition opening
E shtunë 11 janar 18:00h

Muzeu i Fotografisë Bashkëkohore i Milano-Cinisello Balsamo-s dhe Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” prezantojnë ekspozitën e Armin Linke-s, një ndër artistët italianë më interesantë e të afirmuar në skenën ndërkombëtare.
Projekti i ekspozimit përbëhet nga dy pjesë komplementare, njëra vizuale e tjetra tekstuale, që vijnë si rezultat i një punë kërkimore, thellimi e sistemi të arkivit fotografik të Armin Linkes – me mbi 500.000 imazhe – nën dritën e marrëdhënies mes fjalës e fotografisë. Gjatë këtij procesi është prodhuar një seri e re veprash grafike e fotografike falë skanimit e studimit të negativëve të arkivuar, që përbën edhe një ndër leximet e mundshme të arkivit.
Instalacioni i prezantuar pranë Muzeut Kombëtar të Fotografisë “Marubi” kërkon të luajë me këtë masë kritike imazhesh e të gjejë një dimension fizik, gjestual, emotiv të vetë aktit të përzgjedhjes, një praktikë që përafrohet me partiturën muzikore apo koreografinë, një lloj kthimi në dimensionin teatral e performativ, shumë të ndjekur nga artisti në një fazë të rëndësishme të formimit të tij.

Kjo ekspozitë është pjesë e projektit Immagini e testi – Notazioni visive, i promovuar nga Muzeu i Fotografisë Bashkëkohore së bashku me Armin Linke, falë mbështetjes së Italian Council (Edicioni V, 2019), program i Drejtorisë se Përgjithshme për Kreativitet Bashkëkohor të Ministrisë së Trashëgimisë, Aktiviteteve kulturore dhe Turizmit të Italisë për promovimin e artit bashkëkohor italian në botë.

Projekt i mbështetur nga Direzione Generale Creatività e Rigenerazione Urbana and Italian Council, i promovuar nga Mufoco.

Partnerë kulturorë: Muzeu “Marubi”, Ministria e Kulturës, Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut, Centre de la Photographie Genève, Mufoco, Citta metropolitana di Milano, Triennale di Milano, Regione Lombardia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

———-
The Museum of Contemporary Photography of Milano Cinisello Balsamo and Marubi National Museum of Photography introduce the exhibition of Armin Linke, one of the most renowned Italian artists in the international scene.
The exhibition project is made of two complementary parts – a visual one and a textual one – which comes as a result of research, deeper understanding and arrangement of the photography archive of Armin Linke – with over 500.000 images – in the light of relation between photography and words. During this process, it was produced a series of new graphic and photography works through the scanning and study of archived negatives, another way of reading the archive.
The installation introduced at the Marubi National Museum of Photography plays with a critical mass of images and recuperates a physical, gestural, emotive dimension of the selection act itself, a practice which can be approached to the sheet music or choreography, a return into a theatrical or performative dimension. In this relationship of interdependence, the information provided by photographs, text files, metadata influences in a dialectical way in the generation of the works of art itself. Here the both role of the artist and role of the spectator are questioned, the one gaining a multiple dimension and the other becoming an active participant in the work of art.

This exhibition is part of the project “Immagini e testi – Notazioni visive” promoted by the Museo di Fotografia Contemporanea together with Armin Linke, with the support of The Directorate-General for Contemporary Creativity and Urban Regeneration by the Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism under the Italian Council program (2019)

Project supported by Direzione Generale Creatività e Rigenerazione Urbana and Italian Council, promoted by Museo Fotografia Contemporanea .

Cultural partners: Muzeu “Marubi”, Ministria e Kulturës, Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut, Centre de la Photographie Genève, Mufoco, Citta metropolitana di Milano, Triennale di Milano, Regione Lombardia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Venue

Rruga: "Kolë Idromeno", Nr. 32, 4001
Shkoder, Albania
+ Google Map

Notification

Please on the checkout, define your desired Tour Dates.

Developed by Frakton & Designed by project.graphics