Festivali i Dimrit në Prespë / Prespa Winter Festival - Into Albania Events
Loading Events

Pustec

February 22 @ 11:00 am - 5:00 pm

Festivali i Dimrit në Prespë / Prespa Winter Festival

Prespa winter Festival is organized in the Region of Prespa for several years and aims to become a tradition, aiming to promote the natural and cultural values of Prespa region. This event is organized in the framework of the celebration of the 20 years birthday of Prespa Nationna Park and 10th year celebration of the Prespa Park Agreement. This activity aims to attract visitors from Korca Region and from Albania as well international guests from Prespa Region to contribute in the local economy.

-Traditional Music
-Local Products
-Wine
-Entertainment
-Nature

Festivali i Dimrit në Prespës organizohet në Rajonin e Prespës prej disa vitesh dhe synon të kthehet në një traditë, me qëllim promovimin e vlerave natyrore dhe kulturore të rajonit të Prespës. Këtë vit ky aktivitet organizohet në kuadër të festimit të 20 vjetorit të Parkut Kombëtar të Prespës dhe festimit të 10-vjetorit të Marrëveshjes së Parkut të Prespës. Ky aktivitet synon të tërheqë vizitorë nga Qarku i Korcës dhe nga gjithë Shqipëria, gjithashtu miq ndërkombëtarë nga rajoni i Prespës dhe më gjërë, për të kontribuar në ekonominë lokale.

-Muzikë Tradicionale
-Produkte lokale
-Verë
-Argëtim
-Natyrë

Venue

Korce, Albania + Google Map

Notification

Please on the checkout, define your desired Tour Dates.

Developed by Frakton & Designed by project.graphics