Loading Events

Istituto Italiano di Cultura a Tirana

January 23 @ 6:30 pm - 8:30 pm

Giornata della Memoria | L’uomo che non cambiò la storia di E.C.

CineClub dell’Istituto – Incontri in Biblioteca

L’uomo che non cambiò la storia di Enrico Caria
Documentario/ Dokumentar – Italia, 2016, 77’

L’uomo in questione è un professore universitario: Ranuccio Bianchi Bandinelli, massimo studioso italiano d’arte romana e tra i padri dell’archeologia moderna. Il che, negli anni trenta, faceva di lui un personaggio di cui il regime fascista andava fiero… Salvo che il professore, era un convinto antifascista. I nodi vengono però al pettine in occasione del famoso viaggio di Hitler in Italia del 1938, quando Ranuccio viene cortesemente invitato ad accompagnare in veste di interprete e cicerone Duce e Fürher, in giro per musei e siti archeologici. A questo punto si ritrova davanti a un bivio…

Njeriu në fjalë është një profesor universitar: Ranuccio Bianchi Bandinelli, studiuesi më i madh italian i artit romak dhe ndër baballarët e arkeologjisë moderne. Fakt ky që në vitet tridhjetë e bëri atë një personazh për të cilin regjimi fashist ishte krenar. Vetëm se profesori ishte një antifashist i bindur. Mëkatet do të lahen me rastin e udhëtimit të famshëm të Hitlerit në Itali në vitin 1938, kur Ranuccio ftohet me dashamirësi të shoqërojë Duce-n dhe Fürher-in si përkthyes dhe udhërrëfyes, nëpër muzeumet dhe sitet arkeologjike. Në këtë pikë ai e gjen veten në një udhëkryq …

Venue

Pallati i Kulturës, Kati II, Sheshi Skënderbej Tirana - Albania
Tirana, Albania
+ Google Map

Phone

Website

Developed by Frakton & Designed by project.graphics