Loading Events

Berat, Albania

August 13, 2019 @ 9:00 am - January 31, 2020 @ 1:00 pm

Guida Kulturore e Beratit – Trashëgimia e UNESCO-s

 • Tours

Buy Tickets

Shqip

Berati është një nga qytetet më të vjetra të Shqipërisë (qytetërimi 2400 vjet), gjithashtu pjesë e trashëgimisë së UNESCO-s. Shumë i famshëm për arkitekturën e tij karakteristike, i cili i ka dhënë qytetit edhe emrin “qyteti i 1001 dritareve”.

Guida përfshin vizitën në këto vende interesi:

 • Kalaja – një zonë e banuar që nga fillimet e qytetërimit të saj, rreth 2400 vjet
 • Muzeu Onufri – Ky muze përmban një koleksion të pasur ikonografik dhe disa artikuj shërbimesh fetare.
 • Muzeu Etnografik – u hap në 1979 dhe përmban një larmi të objekteve të përditshme nga historia e Beratit, tregon kulturën dhe traditat e mikpritjes së zonës.
 • Ura e Goricës – Qëllimi kryesor i kësaj ure është që të lidh lagjen e Goricës, mbi lumin Osum, me lagjen e bukur Mangalemi dhe lagjet ngjitur.
 • Qendra mesjetare – është ndërtuar nga Sulltan Bayazit II në fund të shekullit XV.
 • Lagjet Mangalem &Gorica.

Detaje:

-Ky tur zgjat rreth 2-4 orë, guida është një udhëzues i çertifikuar profesional.

-Cmimi përfshin udhëzuesin shoqërues për gjithë kohëzgjatjen e turneut.


English

Berat is one of the oldest cities of Albania (2400 years of civilization), also part of UNESCO heritage. It is famous for its characteristic architecture, which has also given to the city the name ‘the city of 1001 windows’.

The guide includes the visit in these sites of interest: 

 • The Castle– an inhabited area since the beginnings of its civilization, around 2400 years.
 • Onufri Museum– This museum contains a rich iconographic collection and some religious
  service items.
 • Ethnographic Museum – was opened in 1979 and contains a diversity of everyday objects
  from the history of Berat, shows the culture and hospitality traditions of the area.
 • Gorica Bridge – The bridge’s primary purpose is to connect the neighborhood of Gorica,
  over the Osum River, with the beautiful Mangalemi quarter and adjacent neighborhoods.
 • The medieval center – has been built by Sultan Bayazit II at the end of the XV century.
 • Mangalem &Gorica quarters.

Details:

-This tour lasts around 2-4 hours, the guide is a professional certified guide.
-Prices include transportation by private car and the accompanying guide for the whole
duration of the tour.

Disclaimer

IntoAlbania does not operate or own any tours; IntoAlbania do not own any of the third-party providers (tour providers) nor are we under the economic control of any of these third-party providers in our platform. 

Venue

Berat, Albania

Tickets

30 available
1-2 Person Ticket35.00

Please fill in all required fields

30 available
3-7 persons Ticket47.00

Please fill in all required fields

30 available
8 - 12 persons Ticket60.00

Please fill in all required fields

30 available
12+ Persons Ticket70.00

Please fill in all required fields

Notification

Please on the checkout, define your desired Tour Dates.

Developed by Frakton & Designed by project.graphics