Loading Events

Permet

June 13 @ 8:00 am - December 31 @ 5:00 pm

Jeep Tour Vjosa Valley

Buy Tickets

ENGLISH

The region of Përmet offers wonderful naturalistic attractions that remain untouched, including Vjosa valley, one of the most beautiful and best known valleys in Albania. Amazing landscapes and unspoiled nature are intertwined with traditional villages set in the majestic mountains. The road runs along both sides of the river valley, offering truly one-of-a-kind landscapes. Join us on a unique excursion, in contact with nature and rural life that offers irreplaceable emotions.

The excursion is suitable for all people who love untouched nature, rural scenery and trekking.

Technical Information

Name: Jeep Tour Vjosa Valley

Type: Excursion with 4×4 vehicle and trekking, accompanied by certified guides (guides speak Albanian, English, Italian, German, Greek, Romanian)

Level of Difficulty: low

Price: 40 euro/person

Price Includes: excursion with a 4×4 vehicle, certified guide, photos and video, packed lunch or in traditional restaurant (according to the customer’s preference)

Price does not include: transportation to the meeting point

Period: all year round (except in cases of force majeure)

Duration: 8 hours

Ages: 6 + years old (minors must be accompanied)

Meeting Place: in Përmet, according to the needs of the client

Package:

 • meeting point in Përmet;
 • preparation of necessary tools and equipment;
 • departure to the “Tre Urat” border point;
 • stops at certain points along the route to visit panoramic points, historic sites such as the ruins of Perat bridge (memorial of the Italian-Greek conflict), beaches on the bank of river Vjosa, tree groves, village and thermal waters of Bënjë ;
 • return to Përmet.

Useful Information

Level of difficulty: low

Experience: no previous experience required.

Guidelines for Participants: Participants should be in good health. The excursion is made with 4×4 vehicle and takes place mainly through unpaved roads, but walking, in parts of it, is as well possible, if so preferred.  People with allergies or other problems related to the visit/hiking in nature should let the organizers know before departure. Paths, equipment and guides guarantee an activity with comfortable and safe conditions.

What to bring with you:

 • sportswear;
 • strong trekking sneakers;
 • water bottle;
 • sweatshirt/hoodie (wind resistant);
 • sunscreen (optional);
 • sunglasses and hats (optional);
 • swimsuit and towel;
 • sandals for river trekking.

“Vjosa Explorer” provides:

 • driver and 4×4 vehicle;
 • certified guide;
 • packed lunch or in traditional restaurant (according to the customer’s preference)
 • tasting of typical local products;
 • first aid kit;
Package Description Duration
Jeep Tour

(1 day)

 • Meeting point in Përmet
 • Preparation of 4×4 vehicles and necessary equipment
 • Departure to the border Point “Tre Urat”
 • Visit the panoramic point
 • Visit the ruins of the Perat bridge
 • Drive with 4×4 vehicle to the other side of the river
 • Visit to traditional villages (optional)
 • Packed lunch or in a traditional restaurant (according to the customer’s preference)
 • Visit to the village of Bënjë (characteristic stone village, typical products tasting)
 • Visit to the thermal waters of Bënjë (for a relaxing bath)
 • Return to Përmet
8 hours

SHQIP

Treva e Përmetit ofron atraksione të mrekullueshme natyrore që janë ende të paprekura, duke përfshirë luginën e Vjosës, një nga më të bukurat dhe më të njohurat në Shqipëri. Peisazhet e mahnitshme dhe natyra e paprekur është e ndërthurur me fshatra tradicionalë të vendosur në malet madhështore të luginës. Intenerari shkon përgjatë luginës në të dy anët e lumit, duke ofruar peisazhe me të vërtetë të veçanta. Një ekskursion unik, në kontakt me natyrën dhe jetën rurale që ofron emocione të pazëvendësueshme.

Ekskursioni është i përshtatshëm për të gjithë moshat që e duan natyrën e paprekur, pjesën rurale dhe makinën 4×4.

Skeda teknike

Emri: Jeep Tour Lugina e Vjosës

Lloji: ekskursion me makina 4×4 dhe trekking, shoqëruar me guida të çertifikuar (guidat flasin shqip, anglisht, italisht, gjermanisht, greqisht, rumanisht)

Niveli i vështirësisë: i ulët

Çmimi: 40 euro/personi

Çmimi përfshin: ekskursion me makina 4×4 e trekking, guida e çertifikuar, foto e video dhe dreka me vete ose në restorant tradicional (sipas dëshirës së klientit)

Çmimi nuk përfshin: transporti deri në pikën e takimit

Periudha: gjatë gjithë vitit (me përjashtim të rasteve të forcave madhore)

Kohëzgjatja: 8 orë

Mosha: 6 vjeç + (minorenët duhet të jenë të shoqëruar)

Pika e takimit: në Përmet sipas dëshirës së klientit

Paketa:

 • pika e takimit në Përmet;
 • përgatitja e mjeteve dhe pajisjeve të nevojshme;
 • nisja drejt pikës kufitare “Tre Urat”;
 • ndalesa në pika të caktuara përgjatë rrugës për tu vizituar: pika panoramike, vende historike si rrënojat e Urës së Peratit (vend i kujtesës i konfliktit italo-grek), plazhe në bregun e lumit Vjosa, urat e drurit, fshati dhe ujrat termale të Bënjës;
 • kthimi në Përmet.

Informacione të dobishme

Niveli i vështirësisë : i ulët.

Eksperienca: nuk kërkohet eksperiencë e mëparshme.

Udhëzime për pjesmarrësit: pjesmarrësit duhet të kenë një gjendje të mirë shëndetësore. Udhëtimi kryhet me makina 4×4 në pjesën më të madhe të tij në rrugë të pashtruara, sipas dëshirës mund të kryhen ecje më këmbë. Personat me probleme alergjie apo probleme të tjera që lidhen me vizitën/ecjen në natyrë të vënë në dijeni organizatorët para nisjes së udhëtimit. Mjetet garantojnë një aktivitet në kushte komode dhe të sigurt.

Çfarë duhet të kini me vete:

 • veshje sportive;
 • atlete për trekking;
 • kontenitor uji;
 • xhup/bluzë me kapuç (kundra erës);
 • krem për mbrojtjen nga dielli (opsionale);
 • syze dielli dhe kapele (opsionale);
 • rroba banje dhe peshqir;
 • shapka plazhi.

“Vjosa Explorer” siguron:

 • shofer dhe mjet 4×4;
 • guida e çertifikuar;
 • dreka me vete ose në restorant tradicional (sipas dëshirës së klientit);
 • degustim i produkteve tipike lokale;
 • kuti e ndihmës së shpejtë;
Paketa Përshkrimi Kohëzgjatja
Jeep Tour

(1 ditë)

 • Pika e takimit në Përmet
 • Përgatitja e makinave 4×4 dhe e pajisjeve të nevojshme
 • Nisja drejt pikës kufitare “Tre Urat”
 • Vizita pika panoramike
 • Vizita rrënojat e urës së Peratit
 • Ecje me makinë 4×4 në anën tjetër të lumit
 • Vizita në fshatra tradicionalë (opsionale)
 • Dreka me vete ose në restorant tradicional (sipas dëshirës së klientit)
 • Vizita në fshatin Bënjë (fshat karakteristik në gur, degustim produkte  tipike)
 • Vizita në ujërat termale të Bënjës (për një banjë relaksuese)
 • Kthimi në Përmet
8 orë

Disclaimer

IntoAlbania does not operate or own any tours; IntoAlbania do not own any of the third-party providers (tour providers) nor are we under the economic control of any of these third-party providers in our platform. 

Venue

Lagjia “Bajame”, Rruga “Kongresi I Përmetit”, nr 31, sh 6, kati II,
Permet, 6401 Albania
+ Google Map

Tickets

3 available
4 people ticket160.00

Please fill in all required fields

Notification

Please on the checkout, define your desired Tour Dates.

Developed by Frakton & Designed by project.graphics