Loading Events

ambasada gjermane tirane

November 14 @ 5:30 pm - 7:30 pm

Kur bie mbrëmja – Paradë me laterna

„Kur bie mbrëmja“ – Paradë me laterna (fenerë) për inaugurimin në Rrugën e Ambasadave të ndriçimit sipas parimit të efiçiencës energjetike

Me ndihmën e Qeverisë Federale të Gjermanisë, Bashkia e Tiranës ka instaluar në Rrugën e Ambasadave ndriçues sipas parimit të efiçiencës energjetike si dhe kanë vendosur një panel diellor për të prodhuar energji të gjelbër. Ky projekt pilot ka si qëllim reduktimin e konsumit të energjisë dhe të mbetjeve CO2. Projekti është një komponent i bashkëpunimit gjithëpërfshirës gjermano-shqiptar për të rritur efiçiencën e energjisë në Shqipëri.

Të mërkurën, në datën 14.11., projekti i prezantohet publikut. Me këtë rast ka edhe një paradë me laterna, e cila do të fillojë në orën 17:30 te “Rruga e Durrësit” / Sheshi “Adem Jashari” dhe më pas do të kalojë përgjatë Rrugës së Ambasadave.

Ejani te Rruga e Ambasadave – së bashku me fëmijët dhe familjen dhe mbi të gjitha me laternat e punuara nga vetë ju! Sipas traditës gjermane të paradës me laterna, do të ecim në rrugë duke kënduar me një laternë në dorë. Pas prezantimit të shkurtër të projektit, Ambasadorja Schütz, Ministri i Energjisë Gjiknuri dhe Kryetari i Bashkisë Veliaj do të inaugurojnë ndriçimin e ri. Më pas fëmijët janë të ftuar të marrin pjesë në një kuic mbi temën e efiçiencës së energjisë, ndërsa për prindërit do të ketë një ponç vjeshtor.

Informacione mbi traditën e paradës së laternave gjeni këtu: https://de.wikipedia.org/wiki/Laternelaufen
Tekstet e këngëve si dhe udhëzimi se si bëhet laterna gjenden në: https://www.antenne.com/tipps/die-texte-der-schoensten-laterne-lieder-id4289.html

***

„Abends wenn es dunkel wird“ – Laternenumzug zur Einweihung der energieeffizienten Straßenbeleuchtung in der Botschaftsstraße

Mit Unterstützung der deutschen Bundesregierung hat die Stadt Tirana in der Botschaftsstraße energieeffiziente Straßenlaternen installiert und ein Solarpanel aufgestellt, um grünen Strom zu erzeugen. Dieses Pilotprojekt hat das Ziel, den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen zu senken. da Projekt ist ein Baustein der umfassenden deutsch-albanischen Zusammenarbeit zur Steigerung der Energieeffizienz in Albanien.

Am Mittwoch, den 14.11., wird das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt. Dazu gibt es einen Laternenumzug, der um 17.30 Uhr an der Rruga Durresit/ Sheshi Adem Jashari startet und dann durch die Botschaftsstraße zieht.

Kommt in die Botschaftsstraße,– mit Kind und Kegel und vor allem mit Euren selbst gebastelten Laternen! Der deutschen Tradition der Laternenumzüge folgend, wollen wir singend mit einer Laterne durch die Straße ziehen.
Nach einer kurzen Vorstellung des Projektes werden Botschafterin Schütz, Energieminister Gjuknuri und Bürgermeister Veliaj die neue Beleuchtung einweihen. Im Anschluss sind die Kinder eingeladen, an einem Quiz zum Thema Energieeffizienz teilzunehmen; für die Eltern gibt es einen herbstlichen Punsch.
I
nformationen zu der Tradition der Laternenumzüge findet Ihr hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Laternelaufen; und Liedtexte sowie Bastelanleitungen findet Ihr hier: https://www.antenne.com/tipps/die-texte-der-schoensten-laterne-lieder-id4289.html

Venue

Rruga Skënderbej, 1000 Tirana, Albania
Tirana, Albania
+ Google Map

Phone

Website

Developed by Frakton & Designed by project.graphics