Loading Events

Istituto Italiano di Cultura a Tirana

February 21 @ 6:30 pm - 8:30 pm

Novecento Atto II di Bernardo Bertolucci

Rassegna Bertolucci
CineClub dell’Istituto – Incontri in Biblioteca

Novecento Atto II di Bernardo Bertolucci
Con/Me Donald Sutherland, Sterling Hayden, Dominique Sanda, Burt Lancaster, Gérard Depardieu, Drammatico – Storico/Dramë – Histori, Italia, 1976, 146’

La seconda parte di Novecento riprende dagli anni ’30. Le strade di Olmo e Alfredo, i due protagonisti, si separano. Il primo, vedovo, continua la lotta, partecipando alle prime riunioni di partito; il secondo si rinchiude nel privato, disinteressato ai cambiamenti sociali che lo circondano. Il 25 aprile 1945, si processano i padroni, e i due protagonisti si ricongiungono nel ricordo della loro amicizia, anche se provenienti da classi sociali diverse.

Pjesa e dytë e filmit Nëntëqinda fillon nga vitet 1930. Rrugët e Olmo-s dhe Alfredo -s, dy protagonistëve, janë të ndara. I pari, i ve, vazhdon luftën, duke marrë pjesë në mbledhjet e para të partisë; i dyti mbyllet në privatësinë e tij, i painteresuar ndaj ndryshimeve shoqërore që e rrethojnë. Më 25 prill 1945, padronët proçedohen dhe dy protagonistët ribashkohen në kujtim të miqësisë së tyre edhe pse vijnë nga klasa të ndryshme shoqërore.

Venue

Pallati i Kulturës, Kati II, Sheshi Skënderbej Tirana - Albania
Tirana, Albania
+ Google Map

Phone

Website

Developed by Frakton & Designed by project.graphics