Loading Events

Permet

June 13, 2019 @ 8:00 am - December 31, 2019 @ 5:00 pm

Përmet City Tour

 • Tours

Buy Tickets

ENGLISH

The city of Përmet offers a past rich in history and culture, and it was not by chance that it gave birth to many famous people in Albanian history. Indiferent to the building boom, it still retains its architectural features that bear witness to the past, as well as its gardens and parks; not by chance is known as the “city of roses”. A unique tour to discover the past and get to know the Albanian culture.

The tour is suitable for all people who love culture and history.

Technical details

Name: Përmet City Tour

Type: city tour accompanied by certified guide (guides speak Albanian, English, Italian, German, Greek, Romanian)

Difficulty level: low

Price: 35 euros / person

Price includes: city tour, certified guide, photos and videos and lunch in a traditional restaurant

Price does not include: transport to the meeting point

Period: throughout the year (except in cases of force majeure)

Duration: 4 hours

Age: 10 years + (minors must be accompanied)

Meeting point: in Përmet (according to customer’s needs)

Package:

 • meeting point in Përmet according to the client’s needs;
 • itinerary presentation;
 • visit the main places of historical, cultural and religious interest;
 • traditional lunch
 • short trek to Leusë (optional)

Useful information

Difficulty level: low

Experience: no previous experience is required.

Instruction for participants: participants should be in good health. People suffering from allergies or other problems associated with outdoor excursions should notify the organizers before departure.

What you need to have:

 • sportswear;
 • sneakers or trekking shoes;
 • water bottle;
 • wind jacket;
 • sunscreen (optional);
 • sunglasses and hat (optional);

We will provide you:

 • certified guide;
 • packed lunch or at a traditional restaurant (as the client prefers);
 • first aid kit;

**Minimum 4 people

Package Description Duration
City tour

(1/2 day(s))

 • Meeting point in Përmet
 • Itinerary presentation (2 hours, 3.8 km)
 • Visit the history museum
 • Visit Shën e Premte Church (St. Friday)
 • Visit the historical cinema
 • Visit the historic center and the church of St. Koll
 • Visit the City Stone
 • Visit the Italian barracks and Congress museum
 •  Visit Leusë village and the church of St. Maria (optional)
 • Tasting of typical products (optional)
 • Return to Përmet
 •  Traditional lunch at Slow Food restaurant
4 hours

SHQIP

Qyteti i Përmetit ofron një histori dhe kulturë të pasur dhe nuk është rastësi që nga kjo trevë kanë dalë shumë njerëz të famshëm në historinë shqiptare. I papërfshirë nga bumi i ndërtimeve, ende ruan tiparet arkitekturore që dëshmojnë të kaluarën, ashtu sikurse lulishtet dhe parqet; jo rastësisht njihet si “qyteti i trëndafilave”. Një turne unik për të zbuluar të kaluarën dhe për të njohur kulturën shqiptare.

Turneu është i përshtatshëm për të gjithë njerëzit që e duan kulturën dhe historinë.

Skeda teknike

Emri: City Tour Përmet

Lloji: ekskursion brenda qytetit, i shoqëruar me guidë të çertifikuar (guidat flasin gjuhët shqip, anglisht, italisht, gjermanisht, greqisht, rumanisht)

Niveli i vështirësisë: i ulët

Çmimi: 35 euro/personi

Çmimi përfshin: ekskursion brenda qytetit, guida e çertifikuar, foto e video, dreka me vete

Çmimi nuk përfshin: transportin deri në pikën e takimit

Periudha: përgjatë gjithë vitit (me përjashtim të rasteve të forcave madhore)

Kohëzgjatja: 4 orë

Mosha: 10 vjeç + (minorenët duhet të jenë të shoqëruar)

Pika e takimit: në qytetin e Përmetit sipas nevojave të klientit

Paketa:

 • pika e takimit në qytetin e Përmetit sipas nevojave të klientit;
 • prezantimi i intinerarit;
 • vizita e vendeve kryesore me interes historik-kulturor-fetar;
 • dreka në restorant tredicional;
 • ekskursion i shkurtër në fshatin Leusë (opsionale).

Informacione të dobishme

Niveli i vështirësisë: i ulët

Eksperienca: nuk kërkohet eksperiencë e mëparshme.

Udhëzime për pjesmarrësit: pjesmarrësit duhet të kenë një gjendje të mirë shëndetësore.  Personat me probleme alergjie apo probleme të tjera që lidhen me ekskursionin në natyrë duhet të vënë në dijeni organizatorët para nisjes së udhëtimit.

Çfarë duhet të kini me vete:

 • veshje sportive;
 • atlete sportive;
 • kontenitor uji;
 • xhup/bluzë kundra erës;
 • krem për mbrojtjen nga dielli (opsionale);
 • syze dielli dhe kapele (opsionale).

Ne do t ju sigurojmë:

 • guida e çertifikuar;
 • dreka me vete ose në restorant tradicional (sipas dëshirës së klientit);
 • kuti e ndihmës së shpejtë;
Paketa Përshkrimi
City tour

(1/2 ditë)

 • Pika e takimit në qytetin e Përmetit
 • Prezantimi i intinerarit të aktivitetit (2 ore, 3,8 km)
 • Vizita muzu historik
 • Vizita Kisha e Shën e Premtes
 • Vizita kinemaja e vjetër
 • Vizita qendra historike dhe Kisha Shën Kollit
 • Vizita Guri i Qytetit
 • Vizita kazermet italiane dhe Shtëpia e Kongresit
 • Vizita fshati Leusë dhe Kisha e Shën Mërisë (opsionale)
 • Degustim i produkteve tipike (opsionale)
 • Kthimi në qytetitn e Përmetit
 • Dreka tradicionale pranë një restoranti Slow Food

Disclaimer

IntoAlbania does not operate or own any tours; IntoAlbania do not own any of the third-party providers (tour providers) nor are we under the economic control of any of these third-party providers in our platform. 

Venue

Lagjia “Bajame”, Rruga “Kongresi I Përmetit”, nr 31, sh 6, kati II,
Permet, 6401 Albania
+ Google Map

Notification

Please on the checkout, define your desired Tour Dates.

Developed by Frakton & Designed by project.graphics