Loading Events

Permet

April 1, 2019 @ 8:00 am - October 31, 2019 @ 5:00 pm

Rafting on the Vjosa River

 • Tours

Buy Tickets

The Vjosa River is one of the last wild rivers in Europe. It enters Albania at the “Tre Urat” border and crosses into the Municipality of Përmet and Këlcyra as it joins the Zagori and Drino River, where it also flows into the Municipality of Tepelena and continues its journey to the estuary of the Adriatic Sea. This portion of the river offers excellent opportunities for rafting and other water sports. The Vjosa river valley is characterized by numerous natural features such as swirling streams, canyons, freshwater springs, islands, and curves that create magnificent meanders, singular panoramic landscapes, characteristic villages, etc. All of these unique attractions blend in harmony with each other and place tourists in direct contact with the untouched nature of the valley, its people, history, traditions and, without a doubt, the rich and varied cuisine of the area.

Rafting trips are offered to all enthusiastic travelers who like wildlife and adventure, adrenaline and outdoor sports.

Technical Travel Schedule

Journey: Rafting on the Vjosa River

Type: 6 or 8 seater rafting, accompanied by a European-language guide (guides speak Albanian, English, Italian, German, Greek, and Romanian)

Level of difficulty: medium

Price includes: transport, personal equipment for rafting, rafting guide, photo and video.

Price does not include: transportation to the meeting point, drinks and snacks

Period: April – October (we also accept requests for rafting in the off-season)

Duration: 4 hours.

Duration on the water: 3 hours

Allowed age: 10 years + (minors must be accompanied)

Meeting place: in the city of Përmet, according to the needs of the client

Note: participants must be a group of at least 4 people

Package:

 • transportation from the meeting point to the point of departure
 • preparation of rafts and equipment
 • training by professional guides concerning the basic rules of raft navigation
 • rafting for about 18 km on the Vjosa River
 • stops at certain places to cool down in the river, jumps from cliffs, group photos, videos, etc.
 • arrival at the point of exit from the river
 • transportation to the meeting point

Necessary information

Difficulty level: The Vjosa River is categorized for II-III level rafting (fast flowing waters with small waves) and does not pose significant risks or difficulties in navigation

Experience: no prior rafting experience required; before the start of the journey, professional guides will explain the basic rules of rafting.

Guidelines for participants: participants should know how to swim and be in good health. People with heart problems, breathing problems, and other health issues that are incompatible with outdoor sports activities are not recommended for rafting. In the case of known health problems, a declaration form of liability must be signed.

What to bring:

 • swimsuit;
 • sportswear;
 • sandals or sneakers for walking and rafting when needed;
 • towel;
 • sunscreen;
 • dry clothes to change into after rafting;
 • sunglasses and hats (optional).

We will provide the following personal rafting equipment:

 • neoprene suit;
 • water socks;
 • safety vest;
 • helmet;
 • water jacket;
 • first-aid box;
Package

Description of Package

                            Duration

Rafting 1

(1/2 day)

 • Transport to the rafting departure point
 • Rafting on the Vjosa River (3 hours)
 • Entrance and exit from the river and transportation to the meeting point

4 hours

Rafting 2

(1 day)

 • Transport to the rafting departure point
 • Rafting on the Vjosa River (3 hours)
 • Entrance and exit from the river and transportation to the meeting point
 • Lunch at a traditional restaurant
 • Visit to the Thermal Waters of Bënjë with a guide (Village of Bënjë optional)
 • Transport to the meeting point

8 hours

Rafting 3

(1 day)

 • Transport to the rafting departure point
 • Rafting on the Vjosa River (3 hours)
 • Entrance and exit from the river and transportation to the meeting point
 • Lunch at a traditional restaurant
 • Visit to the Thermal Waters of Bënjë with a guide (Village of Bënjë optional)
 • Accommodation in a guesthouse (breakfast included)
 • Dinner at a traditional restaurant

24 hours

Rafting 4

(2 days)

 • Arrival and accommodation in a guesthouse (breakfast included) Dinner at a traditional restaurant Transport to the rafting departure point
 • Rafting on the Vjosa River (3 hours)
 • Entrance and exit from the river and transportation to the meeting point
 • Lunch at a traditional restaurant
 • Visit to the Thermal Waters of Bënjë (Village of Bënjë optional)
 • Transport to the guesthouse
 • Dinner at a traditional restaurant

36 hours

 


SHQIP

Lumi Vjosa është një nga lumenjtë e fundit të egër në Evropë. Ai hyn në territorin shqiptar në pikën kufitare të Tre Urave dhe përshkruan Bashkinë Përmet dhe Këlcyrë deri në pikën e bashkimit me lumin e Zagorisë dhe Lumin Drino të cilët i bashkohen Vjosës në territorin e Bashkisë Tepelenë dhe më pas vazhdon rrjedhën deri në grykëderdhjen e tij në detin Adriatik. Kjo pjesë e lumit ofron mundësi të shkëlqyera për rafting dhe forma të tjera të sporteve ujore. Lugina e Vjosës karakterizohet nga veçori të shumta natyrore si rrjedha të rrëmbyeshme, kanione, burime ujore, ishuj dhe kthesa që krijojnë gjarpërime të mrekullueshme, peisazhe panoramike të papërsëritshme, fshatra karakteristike etj. Të gjitha këto veçanti që ndërthuren në harmoni të plotë me njëra-tjetrën e vendosin turistin në kontakt të drejpërdrejtë me natyrën e paprekur të luginës, me njerëzit, historinë, traditat dhe pa dyshim me kulinarinë e pasur dhe të shumëllojshme të zonës.

Udhëtimi rafting ofrohet për të gjithë ata njerëz të apasionuar pas natyrës së egër dhe që pëlqejnë aventurën, adrenalinën dhe sportet në natyrë.

Skeda Teknike e Udhëtimit

 Udhëtimi: Rafting në lumin Vjosa

Lloji: rafting me gomone 6 ose 8 vendëshe, shoqëruar nga guidë profesionale i çertifikuar në nivel europian (guidat flasin gjuhët shqip, anglisht, italisht, gjermanisht, greqisht, rumanisht).

Niveli i vështirësisë: mesatar

Çmimi: 35 Euro/personi

Çmimi përfshin: transportin, pajisjet personale për rafting, guidë rafting, foto e video, merendë

Çmimi nuk përfshin: transportin deri në pikën e takimit, pije dhe ushqime

Periudha: Prill-Tetor (pranojmë edhe kërkesa jashtë sezonit)

Kohëzgjatja: 4 orë

Kohëzgjatja e qëndrimit në ujë: 3 orë

Mosha e lejuar: 10 vjeç + (minorenët duhet të jenë të shoqëruar) Vendi i takimit: në qytetin e Përmetit, sipas dëshirës të klientit Shënim: pjesmarrës, grup me të paktën 4 persona

Paketa:

 • Transporti nga pika e takimit drejt pikes së lëshimit;
 • përgatitja e gomones, veshja e pajisjeve dhe trajnimi nga guida profesionale lidhur me rregullat bazë të lundrimit me gomone;
 • rafting për rreth 18 km në lumin Vjosa;
 • ndalesa në vende të caktuara për tu freskuar në lumë, hedhje nga shkëmbinjtë, foto në grup, video etj;
 • mbërritje në pikën e daljes nga lumi;
 • transport në pikën e

 

Informacion i nevojshëm

Niveli i vështirësisë: Lumi Vjosa është i kategorizuar për rafting të nivelit II-III (rrjedhje e shpejtë me dallgë të vogla) duke mos paraqitur rreziqe të konsiderueshme apo vështirësi të theksuara në lundrim.

Eksperienca: Nuk kërkohet eksperiencë e mëparshme rafting; përpara fillimit të udhëtimit, guida profesionale do të shpjegojë rregullat bazë të lundrimit me gomone.

Udhëzime për pjesmarrësit: pjesmarrësit duhet të dine të notojnë dhe të kenë një gjendje të mirë shëndetësore. Persona me probleme të zemrës, frymëmarrjes dhe probleme të tjera shëndetësore të cilat janë të papajtueshme me kryerjen e aktiviteteve sportive, nuk u rekomandohet pjesmarrja në rafting. Në rast të patologjive të njohura, firmoset formulari i deklaratës së përgjegjësisë.

Çfarë duhet të kini me vete:

 • rroba banje;
 • veshje sportive;
 • sandale ose atlete të forta për ecje dhe për ti përdorur gjatë rafting nëse duhet;
 • peshqir;
 • krem për mbrojtjen nga dielli;
 • rroba të thata për tu ndërruar pas udhëtimit;
 • syze dielli dhe kapele (opsionale).

 

Ne ju sigurojmë pajisjet personale për rafting, si më poshtë:

 • kostum neoprene;
 • çorape uji;
 • jelek shpëtimi;
 • kokore;
 • xhakavento uji;
 • kutia e ndihmës së shpejtë;
 • materiale ekstra sipas kërkesave.

  Paketa Përshkrimi            Kohëzgjatja
   Rafting 1       (1/2 ditë)
 • Transport drejt pikës së lëshimit rafting
 • Rafting në lumin Vjosa (3 orë)
 • Mbërritja, dalja nga lumi dhe transporti në pikën e takimit;
 

4 orë

 

   Rafting 2

(1 ditë)

 • Transport drejt pikës së lëshimit rafting
 • Rafting në lumin Vjosa (3 orë)
 • Mbërritja dhe dalja nga lumi
 • Dreka në restorant tradicional
 • Vizitë në Ujrat Termale të Bënjës me guidë (fshati Bënjë opsional)
 • Transporti në pikën e takimit
 

 

 

8 orë

  Rafting 3

(1 ditë)

 • Transport drejt pikës së lëshimit rafting
 • Rafting në lumin Vjosa (3 orë)
 • Mbërritja dhe dalja nga lumi
 • Dreka në restorant tradicional
 • Vizitë në Ujrat Termale të Bënjës me guidë (fshati Bënjë opsional)
 • Sistemimi në guest house (përfshin mëngjesin)
 • Darka në restorant tradicional
 

 

 

 

24 orë

   Rafting 4

(2 ditë)

 • Mbërritja në Përmet dhe vendosja në guest-house për dy netë me mëngjes të përfshirë
 • Darka në restorant tradicional
 • Transporti drejt pikës së lëshimit rafting
 • Rafting në lumin Vjosa (3 orë)
 • Mbërritja dhe dalja nga lumi
 • Dreka në restorant tradicional
 • Vizitë në Ujrat Termale të Bënjës (fshati Bënjë opsional)
 • Transporti drejt guesthouse
 • Darka në restorant tradicional
 

 

 

 

 

36 orë

 

 Disclaimer

IntoAlbania does not operate or own any tours; IntoAlbania do not own any of the third-party providers (tour providers) nor are we under the economic control of any of these third-party providers in our platform. 

Venue

Lagjia “Bajame”, Rruga “Kongresi I Përmetit”, nr 31, sh 6, kati II,
Permet, 6401 Albania
+ Google Map

Notification

Please on the checkout, define your desired Tour Dates.

Developed by Frakton & Designed by project.graphics