Roshnik village tour &Alpeta Winery wine tasting - Into Albania Events
Loading Events

Berat, Albania

September 10, 2019 @ 8:00 am - April 30, 2020 @ 5:00 pm

Roshnik village tour &Alpeta Winery wine tasting

Buy Tickets

English

Roshnik is a wellknown village in the area of Berat and often it is called as one of the most civilized villages. This is probably related to its geographic position (12,5km from the city) and its infrastructure; the road is asphalted making it easily reachable from the tourists. It can be reached after around a 25 minute drive to enjoy the greenness and the pleasure that the regularity of vineyards transmits.

We will have a walk through the vineyards and the fields, and then visit the 300 year old house of a famous family in there, Qyperlinj, a family which held important governmental post during the Ottoman Empire era. After that we will also visit the mosque of the village, which is relatively new and is characterized by an interesting architecture.

Another famous family of the village is Fiska, a family who now runs an agrotourism and produces its own wine and raki (traditional Albanian alcoholic drink). We will have a break in the premises of the winery to get introduced to the process of wine making and taste different types of wines and the two types of raki as well, the white and brown one. Roshnik is also famous for its dried fig production, so we will be able to accompany wine tasting with some nice dried figs, types of cheeses etc.

 

Prices include:

  • Private transportation,
  • Accompanying guide
  • Winetasting

SHQIP

Roshniku është një fshat i njohur në zonën e Beratit dhe shpesh quhet si një nga fshatrat më të civilizuar. Kjo ndoshta lidhet me pozicionin e tij gjeografik (12,5 km larg qytetit) dhe infrastrukturës së tij; rruga është e asfaltuar duke e bërë atë lehtësisht të arritshem nga turistët. Duhen rreth 25 minuta me makinë për të shijuar gjelbërimin dhe kënaqësinë që transmeton rregullsia e vreshtave.

Do të bëjmë një shëtitje nëpër vreshtat dhe fushat, dhe pastaj do të vizitojmë shtëpinë 300 vjeçare të një familjes se Qyperlinjve, e cila mbante poste të rëndësishme qeveritare gjatë
epokës së Perandorisë Osmane. Pas kësaj do të vizitojmë edhe xhaminë e fshatit, e cila është relativisht e re dhe karakterizohet nga një arkitekturë interesante.

 

Një tjetër familje e famshme e fshatit është Fiska, një familje që tani drejton një agroturizëm dhe prodhon verën dhe rakinë e vet (pije tradicionale alkoolike shqiptare). Ne do të bejme një
pushim në ambientet e verës për t'u njohur me procesin e verës dhe të shijojmë llojet e ndryshme të verërave dhe dy llojet e rakisë. Roshniku është gjithashtu i famshëm për prodhimin e fikut të thatë , kështu që ne do të shoqërojmë shijimin e verës me disa fiq të këndshëm, llojet e djathrave lokale etj.

 

Çmimet përfshijnë:

  • Transport privat.
  • Guiden shoqëruese.
  • Degustimin e verës.

 

Disclaimer

IntoAlbania does not operate or own any tours; IntoAlbania do not own any of the third-party providers (tour providers) nor are we under the economic control of any of these third-party providers in our platform. 

Venue

Berat, Albania + Google Map

Notification

Please on the checkout, define your desired Tour Dates.

Developed by Frakton & Designed by project.graphics