Shfaqja e filmit "Dere e Hapur" ne Prrenjas - Into Albania Events
Loading Events

Prrenjas

March 2 @ 4:00 pm - 6:00 pm

Shfaqja e filmit “Dere e Hapur” ne Prrenjas

UN Women në Shqipëri organizon shfaqjen e filmit shqiptar “Derë e hapur” në Qendrën Kulturore Prrenjas me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas, në bashkëpunim me produksionin e filmit.
“Derë e hapur”, film i vitit 2019, ka në qendër dy motra në një shoqëri thellësisht patriarkale. Përmes udhëtimit të tyre hasim forma të ndryshme diskriminimi ndaj grave dhe pabarazinë e rrënjosur thellë në shoqëri.
Shfaqja do të pasohet nga një diskutim i hapur me kastin e filmit dhe përfaqësuesit dhe partnerët e UN Women, ku pjesëmarrësit mund të reflektojnë, të japin mendimet e tyre dhe të zbërthejnë çështjet e trajtuara në film.
Ky aktivitet mbështetet nga Ambasada e Suedisë në Tiranë, si pjesë e programit të OKB-së kundër dhunës ndaj grave.
HYRJA E LIRE
………………………………………………………………………………..
ENG
UN Women in Albania will organize the screening of the Albanian movie “Open Door” in Prrenjas Cultural Center, to mark International Women’s Day in cooperation with the production of the movie. The entrance is free of charge.
“Open Door” released in 2019, is a road movie about two sisters in a deeply patriarchal society. Through their journey we encounter different forms of discrimination against women and inequality that is deeply rooted in social norms of the society.
The screening will be followed by open discussion with the cast of the movie and UN Women representatives/partners, during which participants can reflect, give their opinions and break down the issues addressed in the film.
This activity is supported by the  Embassy of Sweden in Tirana as part of the UN joint programme on ending violence against women.
FREE ENTRANCE

Venue

Albania + Google Map

Notification

Please on the checkout, define your desired Tour Dates.

Developed by Frakton & Designed by project.graphics