Sinec Source Trip - Into Albania Events
Loading Events

Berat, Albania

August 15, 2019 @ 9:00 am - January 31, 2020 @ 5:00 pm

Sinec Source Trip

Buy Tickets

Shqip

Pershkrimi i Turit

Kjo është një mundësi e shkëlqyer për t’u freskuar gjatë verës dhe temperaturat perveluese të saj, veçanërisht në Berat. Ky udhëtim freskues në pishinën natyrore të krijuar nga burimi i Sinecit, jep mundësinë për të notuar në ujin e ëmbël të ardhur direkt nga nëntoka. Përveç
pjesës freskuese ekziston edhe mundësia për të vizituar një shpellë shumë interesante dhe misterioze afër. Një udhëzues i personalizuar dhe transport privat i ofruar për udhëtimin 30 min dhe 30 min ecjen në burim. Ky është një udhëtim gjysmë ditor që mund të fillojë në çdo orë të ditës, sipas preferencave.

-Mundësia për të shijuar ushqimin lokal BIO.

E perfshire ne cmim:

  • Transporti me makinë private
  • Guida shoqëruese për gjithë kohëzgjatjen e turneut

 


English

Description of the Tour

This is a great possibility to freshen up during summer and its burning temperatures, especially in Berat. This refreshing trip to the natural pool created from Sineci source gives the opportunity to swim in the fresh water coming directly from the underground. Apart from the refreshing part there is also the possibility to visit a very interesting and mysterious cave nearby. A personalized tour guide and private transportation offered for the 30 min trip and 30 min walking to the source. This is a half day trip that can start at any hour of the day, upon preferences.

-Possibility to taste the BIO local food.

Included in the price:

  • Transportation by private car.
  • Accompanying guide for the whole duration of the tour.

 

Disclaimer

IntoAlbania does not operate or own any tours; IntoAlbania do not own any of the third-party providers (tour providers) nor are we under the economic control of any of these third-party providers in our platform. 

Venue

Berat, Albania + Google Map

Notification

Please on the checkout, define your desired Tour Dates.

Developed by Frakton & Designed by project.graphics