Loading Events

Permet

March 1, 2019 @ 8:00 am - November 30, 2019 @ 5:00 pm

Trekking Bredhi i Hotovës – Dangëlli Forest Station

 • Tours

Buy Tickets

ENGLISH

The district of Përmet offers marvelous naturalistic attractions that are still untouched, including the “Bredhi i Hotovës – Dangëlli” National Park, among the largest and most famous in Albania. From the forest station numerous tracks start, that run within the park and are immersed in nature, offering the opportunity for a unique excursion, in contact with nature and rural life, offering irreplaceable emotions.

The excursion is suitable for all people who love untouched nature, the countryside and trekking.

Technical details

Name: Trekking Bredhi i Hotovës – Dangëlli Forest Station

Type: excursion with 4×4 vehicle and trekking, accompanied by a certified guide (guides speak Albanian, English, Italian, German, Greek, Romanian)

Difficulty level: low

Price: 35 euros / person

Price includes: excursion with 4×4 vehicle and trekking, certified guide, photos and videos and packed lunch

Price does not include: transport to the meeting point

Period: March – November (except in cases of force majeure)

Duration: variable depending on the chosen path

Age: 12 years + (minors must be accompanied)

Meeting point: in Përmet according to customer needs

Package:

 • Meeting point in Përmet;
 • preparation of 4×4 vehicle and necessary equipment;
 • departure to the forest station of Bredhi i Hotovës – Dangëlli;
 • arrival at the forest station and start of trekking;
 • packed lunch;
 • return to the forest station;
 • visit of the Kamencka canyon
 • return to Përmet.

Useful information

Difficulty level: low.

Experience: no previous experience is required

Instruction for participants: participants must be in good health. The excursion is made with 4×4 vehicle up to the starting point of the path. People suffering from allergies or other problems associated with outdoor excursions must notify the organizers before departure. The path, equipment and guide guarantee a comfortable and safe hike.

What you need to have:

 • sportswear;
 • sneakers or trekking shoes;
 • water bottle;
 • wind jacket;
 • sunscreen (optional);
 • sunglasses and hat (optional);

We will provide you:

 • 4×4 vehicle and driver;
 • certified guide;
 • packed lunch;
 • first aid kit;
Package Description Duration
Trekking 1

(1 day)

 • Meeting point in Përmet
 • Preparation of 4×4 vehicle and necessary equipment
 • Departure towards the forest station of Bredhi i Hotovës – Dangëlli
 • Arrival at the forest station and start trekking
 • Trekking 2.5 hours (6.3 km), Polenica pass itinerary
 • Packed lunch
 • Return to the forest station
 • Visit Kamencka canyon
 • Return to Përmet
6 hours
Trekking 2

(1 day)

 • Meeting point in Përmet
 • Preparation of 4×4 vehicle and necessary equipment
 • Departure towards the forest station of Bredhi i Hotovës – Dangëlli
 • Arrival at the forest station and start trekking
 • Trekking 2.5 hours (5.5 km), Borockë village itinerary
 • Packed lunch
 • Return to the forest station
 • Visit Kamencka canyon
 • Return to Përmet
8 hours
Trekking 3

(1 day)

 • Meeting point in Përmet
 • Preparation of 4×4 vehicle and necessary equipment
 • Departure towards the forest station of Bredhi i Hotovës – Dangëlli
 • Arrival at the forest station and start trekking
 • Trekking 1.5 hours (2.8 km), park fountain itinerary
 • Packed lunch
 • Return to the forest station
 • Visit Kamencka canyon
 • Return to Përmet
8 hours
Trekking 4

(1 day)

 • Meeting point in Përmet
 • Preparation of 4×4 vehicle and necessary equipment
 • Departure towards the forest station of Bredhi i Hotovës – Dangëlli
 • Arrival at the forest station and start trekking
 • Trekking 1 hour (2.2 km), ruins of St. Kristofor church itinerary
 • Packed lunch
 • Return to the forest station
 • Visit Kamencka canyon
 • Return to Përmet
8 hours

SHQIP

Rrethi i Përmetit ofron bukuri natyrore të mrekullueshme të cilat kanë mbetur akoma të paprekura nga dora e njeriut dhe midis tyre është Parku Kombëtar “Bredhi Hotovës – Dangëlli”, njëri nga më të mëdhenjtë dhe më të njohurit në Shqipëri. Nga stacioni pyjor nisen disa shtigje  drejt zemrës së parkut duke ofruar mundësinë e një udhëtimi të veçantë, në kontakt të drejtpërdrejtë me natyrën dhe jetën rurale duke falur emocione të pazëvendësueshme.

Udhëtimi ofrohet për të gjithë njerëzit e apasionuar pas natyrës së egër, jetës rurale dhe udhëtimit me fuoristradë.

Skeda Teknike e Udhëtimit

Udhëtimi: Trekking në Stacionin Pyjor të Parkut Kombëtar “Bredhi i Hotovës – Dangëlli”

Lloji: udhëtim me makina 4×4 i shoqëruar me guide të çertifikuar (guidat flasin gjuhët shqip, anglisht, italisht, gjermanisht, greqisht, rumanisht)

Niveli i vështirësisë: i ulët

Çmimi: 35 Euro/personi

Çmimi përfshin: ekskursion me makina 4×4, guidë e çertifikuar, foto, video dhe dreka me vete

Çmimi nuk përfshin: transportin deri në pikën e takimit

Periudha: mars-nëntor (me përjashtim të rasteve të forcave madhore)

Kohëzgjatja e udhëtimit: varion në bazë të intinerarit të zgjedhur

Mosha e lejuar: 12 vjeç + (minorenët duhet të jenë të shoqëruar)

Vendi i takimit: vendi i takimit është qyteti i Përmetit sipas nevojave të klientit

Paketa:

 • pika e takimit në Përmet;
 • përgatitja e mjetit 4×4 dhe mjeteve të nevojshme;
 • nisja drejt stacionit pyjor Bredhi i Hotovës – Dangëlli;
 • mbërritja dhe fillimi i trekking;
 • dreka me vete;
 • kthimi në stacionin pyjor;
 • vizita e kanionit të Kamenckës;
 • kthimi në Përmet.

Informacion i nevojshëm

Niveli i vështirësisë: i ulët

Eksperienca: nuk kërkohet eksperiencë e mëparshme.

Udhëzime për pjesmarrësit: pjesmarrësit duhet të kenë një gjendje të mirë shëndetësore. Udhëtimi kryhet me makina 4×4 në pjesën më të madhe në rrugë të pashtruara, sipas dëshirës mund të ketë dhe ecje në këmbë. Personat me probleme alergjie apo probleme të tjera që lidhen me vizitën në natyrë të vënë në dijeni organizatorët para nisjes së udhëtimit. Mjetet, pajisjet dhe guida garantojnë një udhëtim komod dhe të sigurt.

Çfarë duhet të kini me vete:

 • veshje sportive;
 • atlete të forta për ecje;
 • kontenitor uji bosh;
 • xhup/bluzë me kapuç (kundra erës)
 • krem për mbrojtjen nga dielli (opsionale);
 • syze dielli dhe kapele (opsionale)
 • qeskë/çantë me ndërresa (opsionale)

Ne do t ju sigurojmë :

 • shofer dhe mjet 4×4;
 • guida e çertifikuar;
 • dreka me vete;
 • kuti e ndihmës së shpejtë;
 • materiale ekstra sipas kërkesës.

Paketa

Përshkrimi

Kohëzgjatja

Trekking 1

(1 ditë)

 • Pika e takimit në qytetin e Përmetit;
 • Përgatitja e makinave 4×4 pajisjet e nevojshme;
 • Nisja drejt stacionit pyjor;
 • Mbërritja dhe fillimi i trekking
 • Trekking  2.5 orë (6,3 km), intinerari qafa e Polenicës
 • Dreka me vete
 • Kthimi në stacionin pyjor
 • Vizita kanioni i Kamencka
 • Kthimi Përmet

6 orë

Trekking 2

(1 ditë)

 • Pika e takimit në qytetin e Përmetit;
 • Përgatitja e makinave 4×4 pajisjet e nevojshme;
 • Nisja drejt stacionit pyjor;
 • Mbërritja dhe fillimi i trekking
 • Trekking 2.5 orë (5,5 km) intinerai fshati Borockë
 • Dreka me vete
 • Kthimi në stacionin pyjor
 • Vizita kanioni i Kamencka
 • Kthimi Përmet

8 orë

Trekking 3

(1 ditë)

 • Pika e takimit në qytetin e Përmetit;
 • Përgatitja e makinave 4×4 pajisjet e nevojshme;
 • Nisja drejt stacionit pyjor;
 • Mbërritja dhe fillimi i trekking
 • Trekking  1,5 orë (2,8 km) intinerari cezma e parkut
 • Dreka me vete
 • Kthimi në stacionin pyjor
 • Vizita kanioni i Kamencka
 • Kthimi Përmet

8 orë

Trekking 4

(1 ditë)

 • Pika e takimit në qytetin e Përmetit;
 • Përgatitja e makinave 4×4 pajisjet e nevojshme;
 • Nisja drejt stacionit pyjor;
 • Mbërritja dhe fillimi i trekking
 • Trekking 1 orë (2,2 km) intinerari rrënojat e kishës së Shë Kristoforit
 • Dreka me vete
 • Kthimi në stacionin pyjor
 • Vizita kanioni i Kamencka
 • Kthimi Përmet

8 orë

Disclaimer

IntoAlbania does not operate or own any tours; IntoAlbania do not own any of the third-party providers (tour providers) nor are we under the economic control of any of these third-party providers in our platform. 

Venue

Lagjia “Bajame”, Rruga “Kongresi I Përmetit”, nr 31, sh 6, kati II,
Permet, 6401 Albania
+ Google Map

Notification

Please on the checkout, define your desired Tour Dates.

Developed by Frakton & Designed by project.graphics