Loading Events

Kafe Flora

Mars 17 @ 7:00 am - 8:00 pm

Vizitë në Gjirokastër, Tepelenë dhe Liqenin e Viroit

Vizitë në Gjirokastër, Tepelenë dhe Liqenin e Viroit

Duke qënë se dita e verës parashikohet me shi, Albania Free Guide do të festojë ardhjen e stinës së ngrohtë ditën e dielë dt. 17 Mars me një vizitë në qytetin e gurtë të Gjirokastrës dhe në liqenin e Viroit, një mrekulli nënujore.
Scroll down for English
Programi:

Vend-takimi: Përpara Kafe Florës, në fillim të Rr. Durrësit
Data: 17 Mars 2019
Ora e nisjes: 07:00
Kthimi max: 20:00
Pjesëmarrja min: 15 persona
Destinacioni: Qyteti i Gjirokastrës dhe liqeni i Viroit

Në orën 07:00 nisemi nga Kafe Flora nga ku do marrim furgonat të cilët do të na cojnë drejt qytetit të Gjirokastrës.

Ndalesa e parë do të behet tek Pilo Lala në Lusnhje për një kafe apo caj të shpejtë. Më pas do të bëjmë një ndalese të shkurtër te Kalaja e Ali Pashës në Tepelenë, e rikonstruktuar nga ai në 1819. Kjo kala ka qënë rezidenca e dytë e tij.

Më pas do të shkojmë në liqenin e Viroit me një mjedis shumë tërheqës, 3 km pa mbërritur në Gjirokastër. Ky liqen është krijuar nga një burim, ku uji del me forcë nga poshtë lart nga një thellësi e dukshme mbi 5-6 m. Në vendin e daljes së tij është zhvilluar një botë e gjallë e pasur dhe e larmishme. Mendohet se uji i Viroit vjen nga shpella me natyrë karstike e Skotinisë, që ndodhet në fshatin Vanistër, në jug të Gjirokastrës. Kodrat përreth, të mbështetura mbi shpatullat e Malit të Gjerë, i japin kësaj zone hijeshi dhe peizazhe të papërsëritshme.

Pas një pushimi të gjatë buzë liqenit ku do të konsumojmë dhe drekën, do të shkojmë në Gjirokastër ku do të vizitojmë kalanë e saj të famshme, e më pas do të shëtisim nëpër qafën e pazarit me rrugicat e shumta me kalldrëm tradicional,mes shtëpive me arkitekturë të vecantë. Gjirokastra si qytet dhe kalaja përmenden për herë të parë në histori në vitin 1336, megjithëse mendohet se ekzistenca e kalasë është më e hershme. Ali Pashë Tepelena ka kryer rikonstruktimin e fundit të saj në fillim të shek XIX e që ne e trashëgojmë dhe sot në gjendjen aktuale.

Kush ka dëshirë mund të shkojë për vizitë në shtëpinë muze të diktatorit Hoxha, ku kuptohet shumë qartë dhe mënyra e vjetër e jetesës së qytetarëve Gjirokastritw.

Rreth orës 17 mbasdtië do të marrim rrugën e kthimit për në Tiranë.

Cmimi: 2,400 Lekë

Të përfshira në cmim janë:
– Transporti Tiranë-Tepelenë-Virua-Gjirokastër-Tiranë.
– Bileta e hyrjes në Kalanë e Gjirokastrës.
– Guida

*Nuk përfshihen në cmim biletat hyrëse në shtëpitë Muze.

Mënyra e rezervimit:

Rezervoni – Rezervoj Emër Mbiemër
Në nr: +355 69 26 76 222 / +355 68 90 09 560
Minimumi krijimit të grupit 15 persona.
Për shkak të numrit të limituar të vendeve rezervimet do të mbyllen të shtunën në orën 12:00 ose me shpejt në rast plotësimit të numrit.
Pagesën mund ta kryeni ditën e Premte dhe të Shtunë, pranë dyqanit Natura Siberica, Rr. Brigada VIII nw bllok nw afwrsi tw lokalit “Tribeca” ose përballe Fondacionit Besa. Tiranw.

#Hiking #Friendship #Tirana #Albania #Adventure #Sport #Culture #Gjirokaster #Tepelenw #Liqen #Viroi #Kala #Castle #Nature #Music #Drinks #Madness #Photography #Sea #FreetwalktourAlbania #AlbaniaMyWay

“In every walk in nature, one receives far more than he seeks.”

TË NEVOJSHME
1. Çantë shpine
2. Syze/ Krem dielli/ Kapele
3. Rroba për tu ndërruar
4. Ushqim / Ujë Për gjithë ditën/ Fruta te Thata.
5. Energjine dhe buzeqeshjen tuaj

JU PRESIM!

***P.s Ky është një aktvitet që zhvillohet në mënyrë shoqërore, ne nuk përfaqësojm asnjë Angjenci Udhëtimi, cdo pjesëmarrës do të jetë vetë përgjegjës për çdo aktivitet që do të zhvillohet, ndërsa nga ana jonë do të ofrohet mbështetja për cdo gjë që mund tju nevojitet gjatë udhëtimit****

Vizit in Gjirokastra City, Tepelena and Viroi Lake

As the summer day forecast is rain, Albania Free Guide will celebrate the arrival of the warm season this Sunday. March 17, with a visit to the stone city of Gjirokastra and Lake Viro, an underwater miracle.

The Program:

Meeting point: In fron of Kafe Flora, at the beginning of Rr. Durrwsit
Date: March 17, 2019
Departure time: 07:00
Return max: 20:00
Min Group: 15 people
Destination: Gjirokastra City and Viroi Lake

At 07:00 we start from Kafe Flora and get the vans that will take us to the city of Gjirokastra.

The first stop will be at Pilo Lala coffee store for a quick coffee or tea. Then we will take a short stop at Ali Pasha’s Castle in Tepelenë, reconstructed by him in 1819. This castle was used as his second residence.

We leave Tepelena and we will go to the lake of Viro with a very attractive environment, 3 km from Gjirokastra. This lake is created from a source where the water rises from below to an apparent depth of 5-6 m. At the source the water has created a rich variety of flora beautiful to the eye. It is believed that the water of Viroi comes from the karstic cave of Scotina, located in the Vanity village, south of Gjirokastra. The surrounding hills, supported on the shoulders of Mali i Gjerë (Wide Mountain), give this area a charm and unrepeatable landscapes.

After a long visit and walking around the lake where we will have the lunch time, we will go to Gjirokastra. Her we will visit its famous castle, walk around old bazaar with many traditional cobbled alleys and enjoy the houses with their special architecture. Gjirokastra as a city and fortress is mentioned for the first time in history in 1336, although it is believed that the existence of the castle should be much earlier. Ali Pasha Tepelena has completed its final reconstruction in the beginning of the IXX century and we inherit it and today in its present state.

Anyone who likes to go can visit the museum house of dictator Hoxha, where can clearly understand the old way of life style of citizens of Gjirokastra.

About 17 o’clock, we will head back to Tirana.

Price: 2,400 Lek

Included in the price are:
– Transportation Tirana-Tepelena-Virua-Gjirokastra-Tirana.
– Entrance ticket for Gjirokastra Castle
– Guide

*Not included in the price is the fee for the museum houses.

How to book:
Reserve through:
No: +355 69 26 76 222 / +355 68 90 09 560
Minimum group 15 people.
Due to the limited number of participants, reservations will be closed on Saturday at 12:00 or earlier if the places are complete.
Payment to be done on Friday and Saturday at Natura Siberica shop, in Bllok area, Rr. Brigada VIII, near Tribeca Bar, Tiranë Albania

#Hiking #Friendship #Tirana #Albania #Adventure #Sport #Gjirokaster #Tepelenw #Liqen #Viroi #Kala #Castle #Nature #Music #Drinks #Madness #Photography #Sea #FreetwalktourAlbania #AlbaniaMyWay

“In every walk in nature, one receives far more than he seeks.”

NECESSARY
1. Backpack
2. Sunglasses / Sun cream / Hats
3. Clothes to change
4. Food / Water All day / Dried Fruits
5. Your energy and your smile

WE ARE WAITING FOR YOU!

This is a friendly-organized activity, we do not represent any Travel Agency, each participant will be responsible for all activities that he will participates, while our support will be provided for everything that can be needed during the whole traveling time ****

Venue

Rruga e Durresit
Tirana, Albania
+ Google Map

Notification

Developed by Frakton & Designed by project.graphics